Sponsor

İhbar Süresi ve İhbar Tazminatı Hesapla 2017
İş yerinde ne zamandır çalışıyorsunuz :
Aylık net maaşınız  (TL olarak giriniz.) :  
İhbar Süresi ve İhbar Tazminatı Hesaplama sistemi nedir?

Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları aşağıdaki tablo baz alınarak hesaplanır.

Hizmet Süresi Bildirim Süresi İhbar Tazminatı Tutarı
6 aydan az olan çalışma dönemi için
2 hafta 2 Haftalık Ücret
6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için
4 hafta 4 Haftalık Ücret
1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için
6 hafta 6 Haftalık Ücret
3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için
8 hafta 8 haftalık Ücret

İşten ayrılmadan, ihbar süreniz kadar önceden işyerine ihbar vermek zorundasınız. İşveren işçiyi işten ayırıyor ise işveren de ihbar süresi kadar süre önceden işçiye bildirmek zorundadır.

Aksi takdirde ihbar süresine uymayan taraf karşı tarafa ihbar tazminatını ödemek zorundadır.

Sponsor